ระบบจะทำการส่ง Battle.NET code ผ่านทาง SMS
ไปยังมือถือเบอร์มือถือที่ท่านระบุ